در حال بارگذاری

دستیار ظریف ادامه حضور نظامیان خارجی در افغانستان عامل طولانی شدن جنگ است