در حال بارگذاری

در درگیری های شب گذشته در عراق دو تن کشته شدند