در حال بارگذاری

درخواست دموکرات ها برای لغو دیدار ترامپ با پوتین کاخ سفید دیدار در موعد مقرر برگزار می شود