در حال بارگذاری

خواسته واشنگتن برای متلاشی کردن ائتلاف سوری ایرانی غیرمنطقی است