در حال بارگذاری

خراسان رضوی احداث کارخانه فولاد در جلگه رخ تربت حیدریه توجیهی ندارد