در حال بارگذاری

خدمات دهی بیمارستان شهید بهشتی یاسوج به بیش از 235 بیمار خاص و دیالیزی