در حال بارگذاری

خالد فرحان آل سعود رسیدن به اوج انحطاط و بی قیدی سیاسی را تسلیت می گوییم