در حال بارگذاری

حمله عمدي نظامیان صهيونيست به مدرسه فلسطینی با گاز اشک آور