در حال بارگذاری

حمله جنگنده های اسرائیلی به ۲ منطقه در مرکز و شمال غزه