در حال بارگذاری

حمله انتحاری خونین در کابل کشته و زخمی برجای گذاشت