در حال بارگذاری

حزب مردم سالاری به حمایت از دولت روحانی ادامه می دهد