در حال بارگذاری

حرکت سینوسی بازار سکه در ۸۳ روز سکه یک روزه ۱۰۰هزار تومان گران شد