در حال بارگذاری

حجت الاسلام راشدیزدی در کرمان اقتدار امروز نظام در عرصه های مختلف مرهون از خودگذشتگی شهداست