در حال بارگذاری

حادثه در معدن آب نیل یک نفر کشته و ۷ نفر مجروح شدند