در حال بارگذاری

جنگ تجاری با آمریکا فروش خودرو در چین را نزولی کرد