در حال بارگذاری

جزئیات مذاکرات ظریف و برهم صالح تاکید بر لزوم حل تمام مشکلات منطقه از راه سیاسی