در حال بارگذاری

جدایی بیش از ۲۵۰۰ کودک از والدینشان در مرز های آمریکا دولت ترامپ قصد ندارد تمامی کودکان بازداشت شده