در حال بارگذاری

تهدید جدی رسانه کره شمالی علیه سئول درباره قطعنامه سازمان ملل