در حال بارگذاری

تلفات کبوتران اسلام آباد آنفلوانزا نیست به بیماری نیوکاسل فرم کبوتری و مسمومیت غذایی مشکوک هستیم