در حال بارگذاری

تلاش برای مهار آتش سوزی در منطقه درازنوی شهرستان کردکوی ادامه دارد