در حال بارگذاری

تصویری که باشگاه پرسپولیس منتشر کرد استقبال از سرخپوشان با سنگ