در حال بارگذاری

تصویری که باشگاه پرسپولیس منتشر شد استقبال از سرخپوشان با سنگ