در حال بارگذاری

تصاویر دیدار ظریف با برهم صالح و دیگر مقامات عراقی