در حال بارگذاری

تشکر انور قرقاش از ترامپ بابت تحریم های ایران