در حال بارگذاری

ترامپ ژنرال مارک میلی را به عنوان رئیس ستاد مشترک جدید ارتش آمریکا اعلام کرد