در حال بارگذاری

ترامپ بازگشایی موقت دولت آمریکا را رد کرد