در حال بارگذاری

ترامپ بار دیگر سی ان ان را quot رسانه جعلی quot خواند و به ان بی سی تاخت