در حال بارگذاری

تداوم حملات سعودی ها به یمن از موانع برقراری صلح در منطقه است