در حال بارگذاری

تاکید کاخ سفید بر دیدار ترامپ با پوتین علیرغم میل دموکرات ها