در حال بارگذاری

تاکید حماس بر پایبندی به گزینه مبارزه مسلحانه با اشغالگران قدس