در حال بارگذاری

بیش از 160 واحد مسکونی معلولان در استان خراسان جنوبی افتتاح می شود