در حال بارگذاری

بیرانوند در آستانه جدایی از پرسپولیس گلر سرخ ها به ترکیه رفت