در حال بارگذاری

بیانیه اتحادیه عرب به مناسبت ۳۶مین سالگرد فاجعه صبرا و شتیلا