در حال بارگذاری

بودجه هر شهروند قزوینی 14 میلیون و 500 هزار ریال است