در حال بارگذاری

بهره مندی ۳۰۰۰بیمار روستاهای کلات از خدمات پزشکی رایگان آستان قدس