در حال بارگذاری

بعد از ۳سال پیست های اسکی چهارمحال و بختیاری رونق گرفت