در حال بارگذاری

برگزاری اردوی نهایی تیم ملی در قطر فدراسیون فوتبال در حال رایزنی با شرکت های هواپیمایی برای پرواز چا