در حال بارگذاری

برای حمله نظامی به کره شمالی برنامه ای نداریم