در حال بارگذاری

با عدم تمایل ایرلاین سابق تیم ملی به دنبال هواپیما برای جام ملت ها