در حال بارگذاری

بازداشت مسئول رسانه ای داعش در شرق افغانستان