در حال بارگذاری

اوج مصرف برق در مدار بالای ۵۱ هزار مگاوات