در حال بارگذاری

اهواز نشست آیت الله شفیعی عضو مجلس خبرگان رهبری در دفتر تسنیم خوزستان به روایت تصویر