در حال بارگذاری

انتقاد تند رئیس جمهور آذربایجان از کابینه اش