در حال بارگذاری

امینی فرد به ۳ میلیارد دلار ارز برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی نیازمندیم