در حال بارگذاری

امیر قطر در نشست شورای همکاری خلیج فارس شرکت نمی کند