در حال بارگذاری

امیر قطر در اجلاس ریاض شرکت نمی کند