در حال بارگذاری

امسال 450 هزار تن گندم در لرستان تولید می شود