در حال بارگذاری

امروز عرضه ۷۰۰ هزار بشکه نفت در بورس انرژی