در حال بارگذاری

افزایش شمار قربانیان انفجار تروریستی در پاکستان به ۱۳۰ نفر اعلام عزای عمومی در بلوچستان پاکستان