در حال بارگذاری

افتتاح همزمان پنج ایستگاه خط هفت مترو با حضور استاندار